PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Dữ liệu  1. Dữ liệu cho đàn piano ROLAND RP-301R
  2. Update thêm dữ liệu cho piano RP-301R
  3. Hướng dẫn sử dụng Roland RP-301R
  4. Hướng dẫn sử dụng Roland RP-401R