PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Dữ liệu  1. Video: Cách xếp trống Roland TD-4KP để biểu diễn
  2. Video: Cách xếp trống Roland TD-4KP để vận chuyển
  3. Hướng Dẫn Cơ Bản Cho Người Mới Tập Trống
  4. Bộ trống Preset Kit Chain SPD-30