Đối thoại giữa masu002002 và botbui321

4 Tin nhắn của khách

 1. 01665675650
  kb facebook mình ở đây không cho gửi link không được rồi bạn
 2. Bạn cho mình DEMO của style chachacha và style Rumba, Bolero đc ko?
 3. Bộ Style cho dòng đàn Roland (giá 350K) Tặng full intro+ bank
  Tao 1 phong cach hoàn toàn mới cho dòng BK3-5, dữ liệu sẽ luôn được cạp nhật khi có style mới
  1 bộ khoảng 100 style
  -Vina house:10stl
  - DJ: 30 stl
  -EDM: 20stl
  -Rumba, bolero:21stl
  -slow: 6stl
  -ballad: 8stl
  -Cha cha cha:12tl
  Habanera: 3
  Và 1 số style nhạc trẻ như : em gái mưa, despacito, faded, attention,,1234, bống bống bang bang, 1 nhà, quang tao cái boong, túy âm and còn nhiều style khác
  Khi nào có nhu cầu ủng hộ em với ạ
 4. sao em chưa nhắn tin được vậy ạ
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 4 của 4

X vBulletin 4.2.0 Debug Information

 • Page Generation 0,04112 seconds
 • Memory Usage 4,329KB
 • Queries Executed 18 (?)
More Information
Template Usage (28):
 • (1)ad_footer_end
 • (1)ad_footer_start
 • (1)ad_global_above_footer
 • (1)ad_global_below_navbar
 • (1)ad_global_header1
 • (1)ad_global_header2
 • (1)ad_navbar_below
 • (1)changuondyu_extrachatbox_editor
 • (1)changuondyu_extrachatbox_main
 • (1)converse
 • (1)facebook_footer
 • (1)facebook_header
 • (1)facebook_opengraph
 • (1)footer
 • (1)forumhome_lastest_news
 • (1)gobutton
 • (1)header
 • (1)headinclude
 • (1)headinclude_bottom
 • (1)memberinfo_block_visitormessaging
 • (4)memberinfo_visitormessage
 • (1)navbar
 • (2)navbar_link
 • (1)navbar_noticebit
 • (1)navbar_tabs
 • (4)option
 • (1)spacer_close
 • (1)spacer_open 

Phrase Groups Available (3):
 • global
 • posting
 • user
Included Files (21):
 • ./converse.php
 • ./global.php
 • ./includes/class_bootstrap.php
 • ./includes/init.php
 • ./includes/class_core.php
 • ./includes/config.php
 • ./includes/functions.php
 • ./includes/class_friendly_url.php
 • ./includes/class_hook.php
 • ./includes/class_bootstrap_framework.php
 • ./vb/vb.php
 • ./vb/phrase.php
 • ./includes/class_facebook.php
 • ./includes/facebook/facebook.php
 • ./includes/facebook/base_facebook.php
 • ./includes/functions_facebook.php
 • ./includes/class_bbcode.php
 • ./includes/class_visitormessage.php
 • ./includes/functions_user.php
 • ./includes/functions_visitormessage.php
 • ./includes/functions_notice.php 

Hooks Called (57):
 • init_startup
 • database_pre_fetch_array
 • database_post_fetch_array
 • global_bootstrap_init_start
 • global_bootstrap_init_complete
 • cache_permissions
 • load_show_variables
 • load_forum_show_variables
 • global_state_check
 • global_bootstrap_complete
 • global_start
 • style_fetch
 • global_setup_complete
 • converse_start
 • fetch_userinfo_query
 • fetch_musername
 • fetch_userinfo
 • converse_query
 • bbcode_fetch_tags
 • bbcode_create
 • visitor_messagebit_factory
 • visitor_messagebit_display_start
 • bbcode_parse_start
 • bbcode_parse_complete_precache
 • bbcode_parse_complete
 • visitor_messagebit_display_complete
 • cache_templates
 • cache_templates_process
 • template_register_var
 • template_render_output
 • fetch_template_start
 • fetch_template_complete
 • fb_opengraph_array
 • parse_templates
 • notices_check_start
 • notices_noticebit
 • friendlyurl_resolve_class
 • friendlyurl_clean_fragment
 • friendlyurl_geturl
 • process_templates_complete
 • navbits
 • navbits_complete
 • expand_navigation_state
 • build_navigation_data
 • build_navigation_array
 • check_navigation_permission
 • process_navigation_links_start
 • process_navigation_links_complete
 • set_navigation_menu_element
 • build_navigation_menudata
 • build_navigation_listdata
 • build_navigation_list
 • set_navigation_tab_main
 • set_navigation_tab_fallback
 • navigation_tab_complete
 • converse_complete
 • page_templates