Các bạn giúp mình với. Phần báo tróng bk3 của mình bị TRƯỜNG HỢP NỮA KHUÔN NHẠC. Các bạn chỉ mình cách chrinh trên phần setting lại để báo trống đủ 1 khuôn nhạc . Thanks

Bài viết liên quan: