Cho e xin hướng dẫn sử dụng cách cài đặt tiếng đàn Roland fantom Xa, để khi sử dụng lấy tiếng ở các Part /Track với a?

Bài viết liên quan: