Chào các bạn,

Theo link bên dưới, voice ở phút thứ 2.48 và phút thứ 4.00 trên Xp30 là voice tên gì nhờ các bạn chỉ giúp.

https://www.youtube.com/watch?v=S7rDXqu1uiQ&t=83s

Cám ơn các bạn nhiều.

Bài viết liên quan: