Đàn Đoản là nhạc khí dây gảy loại có dọc (cần đàn), một số các nước khác ở Châu Á cũng có, đàn Đoản được nhập vào Việt Nam và trở thành nhạc khí truyền thống của dân tộc Việt và một số dân tộc ít người ở miền Bắc Việt Nam bên cạnh cây đàn bầu.


Đàn Đoản là nhạc khí dây gảy (cần ngắn) có 4 dây như đàn tỳ bà, gồm các bộ phận sau: thùng đàn, mặt đàn, cần đàn, dây đàn, bộ phận lên dây và phím gảy.


Màu âm đàn Đoản trong sang, tươi tắn. Tầm âm rộng hơn 2 quãng 8 từ Sol 1 đến Mi 3 (G1 – E3). Khoảng âm dưới: tiếng đàn ấm, vang và tình cảm.

Khoảng âm giữa: tiếng đàn trong sáng.

Khoảng âm cao: tiếng đàn đanh, khô, ít vang, gây căng thẳng.

Bài viết liên quan: