Có nhiều thuộc tính ảnh hưởng đến các đặc tính âm thanh của cây đàn guitar. Tiêu biểu là 3 thuộc tính: mật độ, độ cứng và độ xốp.

Mật độ - là thước đo khối lượng đơn vị thể tích của vật liệu. Vật liệu dày đặc cho phép chuyển giao hiệu quả năng lượng âm thanh. Vật liệu mật độ thấp có xu hướng hấp thụ một phần năng lượng âm trong việc đưa ra các hạt trong vật liệu dao động.


Độ cứng – là thước đo khả năng chống biến dạng bởi ngoại lực bên ngoài lên vật liệu làm đàn guitar. Vật liệu dễ uốn có thể hấp thụ năng lượng âm thanh trong việc đưa ra các hạt bên trong nó rung động, mà là tương tự như các vật liệu mật độ thấp. Ngược lại, các vật liệu cứng nhắc có thể chuyển năng lượng âm thanh thông qua cấu trúc vật chất nhưng có chút mất mát.


Độ xốp - là thước đo về số lượng không gian trống (khe hở không khí) trong tổng khối lượng của một vật liệu làm đàn h oặc phụ kiện đàn guitar. Đối với một vật liệu có độ xốp cao, nó được tạo thành từ cấu trúc phân tử dày đặc và rắn. Liền kề với các cấu trúc phân tử dày đặc và rắn là khoảng trống không khí, quá nhỏ để có thể quan sát được bằng mắt thường. Cấu trúc phân tử rắn thúc đẩy chuyển giao năng lượng âm thanh hiệu quả với sự hấp thụ mức tối thiểu (lỗ).

Bài viết liên quan: